FirmaHBR.COM'a Hoşgeldiniz!

e-Arşiv fatura ve e-SMM iptal ve itiraz yöntemi ne olmalı?

Gelir İdaresi Başkanlığı, e-Arşiv Fatura, e-SMM olarak düzenlenen belgeler için elektronik ortamda iptal ve itiraz süreçlerinin nasıl gerçekleştirileceğini açıkladı.

e-Arşiv fatura ve e-SMM iptal ve itiraz yöntemi ne olmalı?

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir. Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır.

Ticari hayatın olağan akışı içerisinde, bazı durumlarda taraflar fatura içeriğine itiraz gereksinimi duyabilmektedir. TTK’nın 18/3 düzenlemesine göre de tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarların veya ihtarların noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılacağı belirtilmiştir.

Vergi Usul Kanununda ise fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari belge olarak tanımlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaptığı Tebliğ düzenlemelerinde faturanın elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin zorunluluklar getirmiş ve e-faturanın kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olduğunu belirtmiştir. Diğer taraftan, faturanın, işlem yapıldıktan sonra en geç yedi gün içerisinde düzenlenmesi kural olmakla birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı 7318 sayılı Yasa ile bu süreyi kısaltma konusunda yetki almıştır.

Bu düzenlemeler kapsamında, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak KEP sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanan kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunluluğu getirildi.

GİB bu kapsamda yayımladığı Kılavuzda, e-Arşiv Fatura, e-SMM olarak düzenlenen belgeler için düzenleyicisi ve belgenin muhatabı vergi mükellefiyeti bulunan alıcıları tarafından kullanılması suretiyle düzenlenmiş belgelerin elektronik ortamda iptal/itiraz talepleri oluşturulması ve iptal/itiraz taleplerinin elektronik ortamda onaylanmasına ilişkin süreçlerin nasıl gerçekleştirileceğini açıkladı. Daha sonra e-Fatura bölümünde, e-Fatura portala iptal itiraz ilavesi ve e-Arşiv Fatura raporlamalarına da itiraz raporlaması eklendi.

KAYNAK : Dünya Gazetesi

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ