FirmaHBR.COM'a Hoşgeldiniz!
FirmaHBR.COM – Güncel Firma Haberleri

“Sigortada yeni ürünlere ve açılımlara ihtiyaç var”

Selçuk ALTUN Türkiye, dünyanın en büyük 20 ekonomisi içinde yer almasına karşın, sigorta pazarı büyüklüğüne göre dünya sıralamasında 39’uncu …

“Sigortada yeni ürünlere ve açılımlara ihtiyaç var”

Selçuk ALTUN

Türkiye, dünyanın en büyük 20 ekonomisi içinde yer almasına karşın, sigorta pazarı büyüklüğüne göre dünya sıralamasında 39’uncu sıra bulunuyor. Sigortacılık penetrasyonu anlamında ise dünyada 70. sırada. Bu verilerin sigortacılığın geliştirmesi anlamında kat edilmesi gereken çok ciddi bir mesafe olduğunu gösterdiğini dile getiren Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, birkaç ürün grubuna sıkışmış durumdaki sektörün, günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek tarzda yeni ürünlere ve açılımlara ihtiyacı olduğunu söyledi. Gürsoy, özellikle katılım sigortacılığı, finansal sigortalar, sağlık sigortaları ve bireysel emeklilik alanlarının sektör açısından önemli gelişim alanları olduğunu vurguladı.

DÜNYA’ya yeni dönem çalışmalarını ve ajandalarında sigortacılık sektörünü ilgilendiren yeni konuları anlatan Gürsoy, “Kurumumuzun öncelikli hedefl eri sigortalılar ile katılımcılar olmak üzere sektördeki paydaşların hak ve menfaatlerinin korumak, piyasa disiplinin piyasa dinamikleri içinde sağlamak ve finansal istikrarı korumaktır. Sektörün regülasyonunda bu hedefl erin gerçekleştirilmesi amacının görülebileceğini belirtebiliriz” dedi.

Dijitalleşmenin ve teknolojinin getirdiği yeniliklere uyum sağlayan, sadeleşmeyle birlikte mevzuat kalabalıklığını sona erdiren ve güncel sorunları çözmenin yanı sıra uzun yıllar uygulanma kabiliyetini haiz regülasyonlar yapılmasını hedefl ediklerini belirten Gürsoy, regülasyon çalışmalarında paydaşlarla diyalog halinde kalınmasına, iletişim kanallarının açık tutulmasına ve istişare mekanizmasının işletilmesine önem verdiklerinin altını çizdi.

TFRS 17 uyum çalışmaları sürüyor

Sigorta sektörünün uluslararası sisteme entegrasyonunun artırılmasının önemli katkıları olacağını belirten Başkan Gürsoy, SEDDK’nın uluslararası çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını Türkiye’ye uyarlayan Kamu Gözetim Kurumu tarafından yayımlanan Sigorta Sözleşmeleri hakkındaki Türkiye Finansal Raporlama Standardı’na (TFRS 17) uyum çalışmaları titizlikle devam ediyoruz. Bu gibi çalışmalarla, ülkemiz sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün kurumsal yeterliliğinin yükseltilmesini ve uluslararası piyasalarda iş yapabilirliğinin artırılmasını hedefl iyoruz” açıklamasında bulundu.

Olağanüstü Riskler Yönetim Merkezi kurulacak

Gündemlerindeki diğer önemli konu başlığının ise zorunlu trafik sigortası olduğunu bildiren SEDDK Başkanı Gürsoy, şöyle devam etti: “Zorunlu trafik sigortasının sektörde en büyük paya sahip olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, bu alanda yapılan düzenlemelerin ne derece önemli olduğu ortaya çıkıyor. Bu kapsamda, Anayasa Mahkemesi tarafından 2918 sayılı Kanun’un bazı maddeleri hakkında verilen karar dikkate alınarak yeni düzenlemeler ile trafik sigortası kapsamında olan tazminat hesaplamalarında esas alınacak unsurların hukuki çerçevesinin çizilmesini amaçlıyoruz.”

Bununla birlikte iç sistemlerin yapılanmasına ilişkin olarak şirketler ile birlikte özellikli kuruluşlar ve aracılara yönelik düzenlemeler üzerinde de çalıştıklarını paylaşan Gürsoy, “İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim faaliyetlerine ek olarak aktüerya fonksiyonun güçlendirilmesi ve uluslararası standartlara eriştirilmesini amaçlıyoruz. Böylece, sektörümüzdeki kurumsal olgunluk da artırılmış olacak. Diğer taraftan, ticari hayatın canlılığını temin etmek için geliştirilen devlet destekli alacak sigortası, zorunlu trafik sigortasının erişilebilirliğini artırmak ve sigorta şirketleri arasında riskin dengeli olarak dağıtılabilmesini sağlamak amacıyla bazı basamak ve araç grupları için oluşturulan, yurtdışında da benzer örnekleri bulunan ‘Riskli Sigortalılar Havuzu’ ve bunlara benzer diğer havuzların yönetimi için ‘Olağanüstü Riskler Yönetim Merkezi’ kurulması çalışmalarını sürdürüyoruz” diye konuştu.

Finansal sigortalar için mevzuat hazırlığı

Ek olarak, sigortacılık mevzuatındaki yerinin belirsizliği ve uygulamada yaşanan sorunlar gözetilerek Adalet Bakanlığı ile Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartlarında revizyon çalışmaları yürüttüklerini aktaran Gürsoy, sigortacılık sektörünün veri merkezi niteliğinde olan SBM’nin yapısının güçlendirilmesi, veri paylaşımı konularındaki güncel mevzuatlar ve son zamanlarda kamuoyunda oluşan hassasiyet gözetilerek gereken mevzuat çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi. Ayrıca sektörün gelişimi açısından son derece önemli olan finansal sigortalara da değinen Gürsoy, “Kefalet sigortası, alacak sigortası, bina tamamlama sigortası, KOBİ’lere finansal güvence sağlayan devlet destekli alacak sigortasına ilişkin ihtiyaçlar analiz edilerek bu sigortaların daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla başlanan mevzuat çalışmaları da devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yeni reform paketiyle 2 ana hedef

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Ekonomi Reform paketinde BES konusunda da önemli gelişmeler ve yenilikler yer aldı. Yeni reform paketi ile birlikte 2 ana hedefl eri olduğunu ifade eden SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, bu hedefl eri şu şekilde anlattı: “Ana hedefl erimizden bir tanesi, BES’e katılımın tabana yayılmasını sağlamak. Bu kapsamdaki çalışmalarımızdan birisi 18 yaşın altındaki vatandaşlarımızın sisteme katılımının önündeki engelleri kaldırmak olacak.

Bir diğer çalışmamızla ise vakıf ve sandık gibi üyelerine emeklilik hizmeti sunan kuruluşlardan BES’e aktarımın önünü açıyor olacağız. Ana hedefl erimizden ikincisi ise BES’i, hayatlarının değişik dönemlerinde vatandaşlarımızın farklı ihtiyaçlarına çözüm sunacak şekilde diğer özel güvence ürünleriyle bütünleşik bir biçimde halkımızın hizmetine sunmak.

Bu özel güvence paketlerini halkımıza en cazip imkanlarla sunmak en önemli önceliğimiz.

Bu yaklaşımımızla, bir taraftan BES’in tabanını genişletirken bir taraftan da özel sigortacılığı ve yeni iç tasarruf mekanizmaları geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Bunu adeta vatandaşlarımıza tüm hayatları boyunca katma değer üretecek, çok özel bir güvence paketi olarak da düşünebilirsiniz.” Gürsoy, şu anda net bir rakam telaff uz etmenin doğru olmamakla birlikte, söz konusu reformların önümüzdeki 10 yıllık süreçte BES’e yaklaşık 50 milyar TL’lik ilave fon girişi sağlayabileceğini öngördü.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ